НАСЫЯ АЛУУЧУЛАРГА КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ ТУУРАЛУУ ӨКМӨТТҮН ТОКТОМУНА КАРАТА ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР

Көңүл буруңуз !!!

Насыя алуучуларга колдоо көрсөтүү тууралуу

ӨКМӨТТҮН токтомуна карата ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР

 

Урматтуу Байлык Финанстын кардарлары!

Байлык Финанс Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы No552 «Кыргыз Республикасынын каржы-кредиттик уюмдарынан насыя алган насыя алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө» токтомуна ылайык, пайыздарды субсидиялоо программасын колдой тургандыгын эске салабыз жана төмөнкү түшүндүрмөлөргө көңүл бурууңузду өтүнөбүз:

— 2020-жылдын 1-октябрына чейин алынган негизги суммасы 100 000 сомдон ашпаган насыялар боюнча пайыздар 2020-жылдын декабрь жана 2021-жылдын январь-февраль айларында субсидиялоого жатат;

— Пайыздык төлөмдөрдү субсидиялоого арыздарды тапшыруунун акыркы күнү 2020-жылдын 5-декабрына чейин;

— пайыздык субсидия БИР ГАНА НАСЫЯДА боюнча жана БИР ГАНА УЮМДА жүргүзүлөт. Эгерде Сизде бир нече каржы-кредиттик мекемелерде бир нече насыялар болсо, анда пайыздык субсидияларды алууга бир гана уюмда жана бир гана насыя боюнча кайрылууга укуктуусуз.

Арыз менен кайрылуунун ыкмалары:

  1. Байлык Финанс кеңселеринин бирине келип арыз жазуу;
  2. же кредиттик адиске ватсап номерине арыздын сүрөтүн жөнөтүү;
  3. же электрондук почта аркылуу kairyluu@bf.kg дарегине арыздын сүрөтүн жөнөтүү;

Арыздын үлгүсүн Компаниянын кеңселеринен же компаниянын расмий сайтынан: https: //bf.kg/ru алсаңыздар болот.

__________________________________________________________________________________________

Внимание!!!

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

об оказании поддержки заемщикам

 

Уважаемые клиенты «Байлык Финанс»!

Напоминаем, Байлык Финанс поддерживает программу субсидирования процентов в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики №552 от 13 ноября 2020 года «Об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях Кыргызской Республики», просим обратить внимание на следующие пояснения:

— субсидированию подлежат проценты в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года по кредитам, полученным до 1 октября 2020 года в размере не более 100 000 сом;

— срок подачи заявлений на субсидирование процентных платежей до 5 декабря 2020 года;

— субсидирование процентов осуществляется ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ КРЕДИТУ И ТОЛЬКО В ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В случае наличия у Вас нескольких кредитов в нескольких финансово-кредитных организациях, Вы в праве подать заявление на субсидирование процентов лишь в одну из организаций и лишь по одному кредиту.

Способы подачи заявления:

  1. написать заявление в одном из офисов Байлык Финанс;
  2. или отправить фото заявления на ватсап номер Вашему кредитному специалисту;
  3. или отправить на электронную почту kairyluu@bf.kg

Образец заявления Вы можете получить в офисах Компании или на официальном сайте компании по адресу: https: //bf.kg/ru

  • admin      
  • 20 просм.
Читайте также